Kami Memberikan Gudang atau Kumpulan Contoh Surat dan Proposal di blog ini.

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan

Share on :

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan - Dengan ini kamu bisa membuat pidato bahasa sunda sendiri karena kami sampaikan kepada anda semua supaya anda bisa membuat sendiri dan inilah contoh pidato bahasa sunda tema kebudayaan sehingga anda bisa membuat sendiri untuk diri anda.


Kami menyapaikan ini untuk pendidikan sehingga apa yang anda cari untuk bisa berpidato dengan baik bahasa sunda maka kamu bisa mencontoh disini sobat supaya lebih jelas dan terarah. Kalau kita sendiri tidak bisa basa sudan atau bisa sedikit-sedikit maka hal itu sangat mustahil untuk bisa membuat pidato bahasa sunda, tetapi anda jangan kawatir karena blog contoh surat dan proposal akan memberikan naskah pidato bahasa sunda yang baik dan pastinya anda bisa contoh nantinya,

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabudayaan Sunda Nu Ku Urang Kedah Dimumule.

Assalamu’alaikum w. w.
Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung, margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu.

Hadirin sadayana, dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur, bageur, singer, jeung pinter.

Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan , tapi aya dina manah urang sunda sadayana. Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. Salah sahijina nyaeta Tarling. Tarling singketan tina gitar suling, mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda, taun 1935-an.

Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. Aya seni sarimpi, jeung tari topeng minangka bubuka acara. Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota, masarakat rea nu nanggap tarling. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi, jiga music pop jeung rock. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset . komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona.

Para hadirin sadayana, urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan.

Sakitu wae ti simkuring , pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya.
Wassalamualaikum w. w.

Semoga info yang kami sampikan diatas tentang  Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan bisa menjadi contoh yang bermanfaat buat anda semua saat ini.

Baca juga : Pidato Hari Sumpah Pemuda Dan Contoh Pidato Hari Pendidikan Nasional


Artikel Terkait

Anda sedang membaca Artikel tentang Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan dan anda bisa menemukan Artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan ini dengan URL http://suratproposal.blogspot.com/2013/10/contoh-naskah-pidato-bahasa-sunda-tema.html, Terimakasih Telah membaca Artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan Anda boleh menyebar Luaskan atau MengCopy-Paste nya jika Artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan ini sangat bermanfaat bagi anda, Namun jangan lupa untuk meletakkan Link Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan sebagai Sumbernya.

0 comments on Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan :

Post a Comment and Don't Spam!